Wettelijke bepalingen

Identiteit

De site www.auto5.be (hierna « Site » genoemd) wordt beheerd door de firma Auto5 NV , waarvan de hoofdzetel zich aan : PAEPSEM BUSINESS PARK , Paepsemlaan 20 ,1070 ANDERLECHT bevindt. Geregistreerd in hethandelsregisteronderBTW nummer BE 447 265 812

Contact

Onze klantendienst kan u contacteren via e-mail [email protected] of via het online contactformulier in de rubriek “Contact”.

Intellectuele eigendom

De site is een intellectueel werk beschermd door de wet. De inhoud, waaronder de teksten, illustraties, foto’s en presentaties vallen strikt onder copyright en het intellectuele eigendomsrecht. Dit geldt eveneens voor alle andere gegevens op de Site. Auto5 verleent u een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, zonder het recht op sublicentietoegang tot de inhoud van de site, en dit voor eenvoudige toegang, navigatie en gebruik van onze Site. Deze licentie verleent u geen enkele andere rechten, in het bijzonder de commerciële exploitatie van de inhoud.

Merken

Bedrijfsnamen, handelsmerken en onderscheidende tekens die op de site zijn beschermd door de Belgische en internationale wet . Elk gebruik, reproductie, verspreiding of vertegenwoordiging van alle of een deel van een van de bovenstaande genoemde tekens, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, is verboden.

Persoonlijke gegevens

Voor meer informatie over het verzamelen, het behandelen en het gebruiken van uw persoonlijke gegevens verzoeken wij u om naar ons privacybeleid te gaan.

Verantwoordelijkheid

Wij streven ernaar om zo goed, tijdig en accuraat mogelijk onze informatie beschikbaar te maken op de website. We behouden ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgevingde inhoud van onze website corrigeren en wijzigen. Het is aan de bezoekers van de site om de informatie op de site op een andere manier , met inbegrip van direct contact met ons, te controleren. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ( a) voor elke fout of omissie met betrekking tot de informatie op de site , ( b ) voor schade als gevolg van een wijziging van de informatie op de website veroorzaakt door manipulatie door derden en ( c ) voor enige schade , direct of indirect , ongeacht de oorzaak , oorsprong , aard of gevolgen , ontstaan als gevolg van iedereen die toegang tot de site heeft of door de onmogelijkheid om op de website te geraken evenals het gebruik van de Site en of het geloof dat gehecht is aan alle informatie, direct of indirect, die verkregen is van de site.